แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 21 สิงหาคม 2562 153
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 19 สิงหาคม 2562 129
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 31 กรกฎาคม 2562 159
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป 19 มิถุนายน 2562 183
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งนายช่างโยธา 02 พฤษภาคม 2562 207
ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบ พนักงานจ้าง ตำแหน่งนายช่างโยธา 30 เมษายน 2562 148
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 02 เมษายน 2562 183
ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร 07 มกราคม 2562 254