แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25 14 กรกฎาคม 2563 6
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 14 กรกฎาคม 2563 7
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่23/2563 16 มิถุนายน 2563 46
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่22/2563 16 มิถุนายน 2563 25
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่21/2563 16 มิถุนายน 2563 28
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่20/2563 16 มิถุนายน 2563 38
ขอความร่วมมือประชนทุกคนตอบแบบสอบถามโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา2019(ด้านเศรษฐกิจ)ได้ที่link https://bit.ly/NSO COVID-19หรืผ่านสแกนQR code 12 พฤษภาคม 2563 68
อ บ ต.ห้วยมุ่นขอประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยยื่นคำร้องได้ที่ http://kumrong.alro.go.th หรือเว็บไซต์ของ ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ 10 พฤษภาคม 2563 56
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 01 พฤษภาคม 2563 44
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่12/2563 16 เมษายน 2563 63